tiistai 25. helmikuuta 2014

Esimiehen roolin merkitys muutosviestijänä - settiä vetämässä

Tänään pääsin kohtaamaan jo useamman vuoden opintojen parissa puurtaneita Porvoo Campulaisia, joista lähes kaikilla valmistuminen häämöttää. Esimiehenä matkailuyrityksessä - kurssi oli heille valinnainen ja läsnäolopakkoa ei ollut. Paikalla oli 10 opiskelijaa.

Oppimiseen oli varattu koko aamupäivä, joista ensimmäisen puolentoistatunnin setin veti ihastuttavan energinen Haaga-Helian tuntiopettajana toimiva Minna Ruolanto.  Minna ohjasi oppijoita hiffaamaan tunneälyn merkityksen osana työyhteisö- ja esimiestaitoja.

Oma settini muutosviestinnästä sopi kuin naula päähän Minnan tunneälyosuuden jatkoksi. Sain ilokseni tuntia seuraamaan S-ryhmän koulutusinsitituutti Jollaksesta Sallan.

Paras setti tähän mennessä vaikka kehittämiskohteitakin löytyy (onneksi!)

Tämän päivän oppimista tukeva ja uusiin oivalluksiin johdatteleva pedagoginen käsikirjoitukseni ja pp-esitysrunkoni on ollut omasta mielestäni tähän astisista paras. Erityisen tyytyväinen olen siinä olevaan teoriatiedon ja käytännön harjoitusten sopivaan yhdistelyyn, rennon kevyellä tyylillä. Porvoon ohjaava openi Anne oli kokenut samoin!

Aikataulutuksessa epäonnistuin toistamiseen, porukka oli tosi keskustelevaista ja se oli upeaa. Mutta kuten Annen kanssa juttelimme palautetuokiossa, aikataulutavoite on oma henkilökohtainen tavoitteeni ja tärkeintä siinä on pysyä ajan sallimissa rajoissa, ei niinkään surra, jos suunnitellut kokonaisuudet eivät menneen aikataulullisesti suunnitelman mukaisesti, joustovaraa olla pitää!

Aikataulupaineen takia keräsin palautteen oppimistavoitteiden toteutumisesta taululle Todaysmeet.com - sovelluksen sijaan. Toimi taas. Palautteen keskiarvoksi tuli 2,6 vastausprosentin ollessa 100.

0=ei toteutunut syystä tai toisesta 

1=ei toteutunut, koska asiat olivat minulle jo ennestään tuttuja 

2=toteutui osittain, sillä ymmärrykseni lisääntyi vähän 

3=toteutui täysin, sillä ymmärrykseni lisääntyi ja sain käytännön vinkkejä 

Aiemman opitun hyödyntäminen

Hyödynsin tänään aiemmin oppimaani saatujen palautteiden ja havaintojen perusteella erityisesti keskittymällä vireystilan herättelyyn heti alkumetreiltä. Käytännössä vaiheistin ensimmäisen kahdesta pariporinasta ihan setin alkuun agendan ja oppimistavoitteiden esittelyn jälkeen. Ja arvaatteko, miten homma toimi? Sain kuulkaas suullista palautetta heti tunnin jälkeen eräältä opiskelijalta, kuinka hän oli pitänyt erityisesti siitä, ettei porukkaa puudutettu heti alkuun teoriaähkyllä. Hitsi, miten kiva kokeilu, mikä toimi!

Jatkoin myös eilisen tavoin tilassa kävelyä tavoitteena pitää porukkaa hereillä, vaikka tänään sille ei välttämättä olisi ollut tarvetta.

Oli myös kiva kuulla Sallalta, ettei oma sisäinen kiireen tunteeni näkynyt oppijoille vaan jaksoin ja maltoin kuunnella heitä loppuun asti.

Opetusharjoittelu Porvoossa on tällä erää ohi. Toivottavasti löydän itseni joku päivä Porvoo Campukselta vielä uudelleen!

Kotiväki saa kasan Porvoon maistiaisia tänä iltana:
https://twitter.com/marttak/status/438316473602551808/photo/1

Pedagoginen käsikirjoitus: Viestintä muutostilanteessa

Viestintä muutostilanteessa 25.2.2014 klo 10.15-11.20

Kurssi: Esimiestyö matkailuyrityksessä

Oppimistavoite: ymmärtää esimiehen rooli osana onnistunutta muutosviestintää ja saada vinkkejä ja keinoja onnistuneeseen esimiehen muutosviestintään.

Avainsanoja:
- strategiaviestintä
- muutosviestinnän strategiat
- muutosvastarinta
- esimies muutosviestijänä
- muutosviestintä matkailualalla

ORIENTOINTI AIHEESEEN: Muutosviestinnän rakennuspalikattavoitteena virittää aiheen pariin ja muodostaa yhteinen oppimistavoite tunnille.
Kesto: 5min
 

- minkä alojen tuntemusta ja osaamista muutosviestintä edellyttää - valmentajan kosketuspinta aiheeseen
- tunnin agendan esittely
- esimerkki muutosviestinnän käytännön tyylistä

AIHEEN SISÄISTÄMINEN: Mitä on muutosviestintä
Kesto: 25min
-  käsitellään muutosviestintää käsitteenä, siihen rinnastettavia muita käsitteitä ja muutosviestinnän strategioita ja esimiehen roolia muutosviestijänä"
-  kahden pariporinan tavoitteena sisäistää teoriaa käytännön esimerkkien avulla 
 


AIHEEN ULKOISTAMINEN: Muutosviestintä matkailualalla 
tavoitteena syventää tietämystä. Kesto: 35
 

- kolmen käytännön case-esimerkin avulla tehtävä pari-ryhmätyö ja tiedon ja havaintojen jako ryhmän kesken"

 

ARVIOINTI: Miten tunnille asetettu oppimistavoite toteutui?
Opiskelijoita pyydetään arvioimaan oppimistavoitteen toteutumista lähettämällä numeroarvosana todaysmeet.com - sovellusta hyödyntäen.

Oppimistavoite:

0=ei toteutunut syystä tai toisesta

1=ei toteutunut, koska asiat olivat minulle jo ennestään tuttuja

2=toteutui osittain, sillä ymmärrykseni lisääntyi vähän

3=toteutui täysin, sillä ymmärrykseni lisääntyi ja sain käytännön vinkkejä"

maanantai 24. helmikuuta 2014

Tulevaisuuden matkailija -opetusta vetämässä (reisille meni)

Tänään pääsin treenaamaan opetusta matkailualan tulevaisuuden ennakointiin liittyen matkailulalan toisen vuosikurssin opiskelijoille. Oppimistavoitteena oli löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia matkailun toimintaympäristön muutoksiin, uusiin asiakasryhmiin ja matkailijoiden muuttuviin tarpeisiin


Opetuskerta oli laaduttomin luokkaansa tähän astisista tarjoiluistani eli tiivistäisin asian lyhyesti ja ytimekkäästi: reisille meni! Mutta tämäkin kokemus oli koettava opettajuuden kehittymistielläni, uskon vahvasti niin.

ALLA TIIVISTETTYNÄ KOLME ASIAA, MITKÄ MENIVÄT REISILLE: 

1. Oppimistavoitteen ja tunnin agendaan motivointi jäi liian köykäiseksi 
Suunnittelin motivoivani tunnin teemaan kytkemällä tunnin teeman esittelyn työelämässä tarvittaviin taitoihin: matkailupalveluiden myynti- ja kehittämistyössä on erityisen tärkeää pyrkiä ymmärtämään asiakkaiden ja toimintaympäristön muutoksia ja ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita. Viritin moponi liian korkealentoiseksi koittamalla peilata vielä samassa yhteydessä omaa subtanssiosaamistani aiheeseen kertomalla Haaga-Helian jälkeisistä jatko-opinnoistani matkailututkimuksen parissa Lapin Yliopistossa. Monitieteellisena alana matkailututkimus kun antaa hyvät lähtökohdat ymmärtää matkailualaa niin taloudellisena, kulttuurisena kuin yhteiskunnallisena ilmiönä. Reisille meni.

Seuraavalla kerralla painotan selkeämmin asiayhteyden tärkeyttä työelämässä tarvittaviin taitoihin. Piste.

2. Tarjosin liikaa sisältöä käytettävään aikaan nähden  
Tulevaisuuden matkailija! Ah mikä herkullinen aihe! Lapioin agendalle käsitteet-tutuksi tuokion, yhteisen, olemassaolevan tiedon keräyksen, yhteisen tiedon täydennystalkoot ja tulevaisuuden muistelu-menetelmää hyödyntäen kahvipöytäkeskustelut vuonna 2025 ja loppuun vielä palauteminuutin. Tavoitteena oli siis täydentää olemassaolevaa tietoa ja kahvipöytäkeskusteluissa vielä syventää aiheen käsittelyä. Reisille meni.

Keskityn jatkossa, varsinkin reilun tunnin opetuksessa, ohjaamaan opin tielle keskittyen tiedon ja oivallusten laatuun, en määrään.

3. Puhuin ja etenin liian nopeasti antamatta tilaa ja aikaa niille, joilla olisi ollut sanottavaa
Huomasin jo heti tunnin alkumetreillä, että settini on mielenkiintoinen, mutta tuhti. Lähdinkin kiirehtimään aikaa kiinni heti alkumetreillä antamatta tarpeeksi tilaa kommenteille. Kiitos tästä huomiosta Kirsille, joka oli seuraamassa opetustreeniäni.

ALLA TIIVISTETTYNÄ KOLME ASIAA, MISSÄ ONNISTUIN. Eli ei tää nyt ihan niin reisille mennyt kuin mitä annan ymmärtää. Hymiö.

1. Oppimistavoite istui kohderyhmän tarpeisiin
2. Opiskelijat kokivat antamansa palautteen mukaan oivaltaneensa tunnilla uutta eli oppimistavoite toteutui ainakin osittain (kiitos opiskelijoille taululle kerätystä jana-palautteesta)
3. Onnistuin ottamaan tilaa edelliskertaa paremmin haltuun tavoitteeni mukaisesti
4. Ohjasin oppimaan ystävällisellä, opiskelijoita kunnioittavalla tavalla (kiitos Kirsi havainnosta)
5. Puhuin selkeästi ja rennosti  (kiitos Kirsi havainnosta)

Että näin. Hyvä päivä kaikin puolin.

Kiitokset myös ohjaavalle opettajalleni Annelle Porvoossa hyvistä keskusteluista päivän mittaan!

Huomenna treenini jatkuu Esimiehenä matkailuyrityksessä - kurssilaisten kanssa, aiheena muutosviestintä.
Pedagoginen käsikirjoitus: Tulevaisuuden matkailija

All pedagoginen kässäri tämän päivän opetusharjoittelusta Tulevaisuuden matkailija.

Mitä mieltä olet käsikirjoituksesta? Millä tyylillä itse teet kässäreitä? Tämän työstäminen on minulle ihan uusi juttu, joten kommenttisi ja näkemyksesi ovat kullan arvoisia.

Kurssi: Matkailupalveluiden myynti ja kehittäminen

Lähiopetus: 24.2.2014 klo 10-11.15

Oppimistavoite: tarkastella matkailun toimintaympäristöä, uusia asiakasryhmiä ja matkailijoiden muuttuvia tarpeita erilaisten trendiraporttien ja tulevaisuuden heikkojen signaalien valossa

Avainsanoja:
- matkailun tulevaisuuden ennakointi - toimintaympäristön muutokset
- tulevaisuuden matkailijan tarpeet

ORIENTOINTI AIHEESEEN: Mitä tiedämme matkailun tulevaisuudesta? 
 tavoitteena selvittää oppijoiden lähtötaso, virittää aiheen pariin ja muodostaa yhteinen oppimistavoite tunnille.
Kesto: 20min
- Muodostetaan yhteinen käsitys tulevaisuuden ennakointiin liittyvistä käsitteistä
- Selvitetään yhteinen olemassa oleva tieto tulevaisuuden toimintaympäristön
muutoksista
- Osallistujat käyvät kirjaamassa taululle/fläppipapereille, mitä tietävät tulevaisuuden heikoista
signaaleista, trendeistä ja megatrendeistä liittyen matkailun toimintaympäristön muutoksiin

AIHEEN SISÄISTÄMINEN: Tulevaisuusnäkyminen läpikäynti tavoitteena yhdistää opittu tieto tunnilla käytävään uuteen tietoon. Kesto: 15min

- käsitellään tulevaisuuden toimintaympäristöä, uusia asiakasryhmiä ja matkailijoiden muuttuvia tarpeita yhdessä kerätyn tiedon ja mahdollisesti uuden tiedon valossa

AIHEEN ULKOISTAMINEN: Tulevaisuusnäkymien pohdinta tavoitteena syventää tietämystä. Kesto: 20min

- tulevaisuuden muistelu -menetelmää hyödyntäen jaetaan osallistujat kolmeen kahvipöytäryhmään. Kahvipöydissä eletään vuotta 2025 ja keskustellaan sen ajan matkatuotteista, matkailijoista ja matkailuyritysten toimintatavoista tavoitteena hyödyntää opittua teoriataustaa keskusteluissa.

ARVIOINTI: Miten tunnille asetettu oppimistavoite toteutui?!
Opiskelijoita pyydetään lähettämään tunnilla opittu uusi oivallus matkailun toimintaympäristön muutoksiin, tulevaisuuden matkailijoihin ja niiden tarpeisiin liittyen todaysmeet.com - sovellusta hyödyntäen. Mikäli uutta oivallusta ei tullut, myös siitä pyydetään palaute. Kesto 5 min

perjantai 14. helmikuuta 2014

Osaamista kehittämässä

Kolmannessa opetusharjoittelussani Porvoo Campuksella pääsin vetämään Työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen -kurssin lähiopetuksen teematuntia Osaamisen kehittäminen. Tunnin oppimistavoitteeksi asetin ymmärtää osaamisen kehittämisen merkitys osana organisaation toimintaa.

Herättelin aiheeseen kertomalla, että kuulijoista eli Y-sukupolvesta 80% haluaa kehittyä työurallaan kouluttautumalla. Oppijat olivat samaa mieltä tutkimustuloksen kanssa.

Rakensin tunnin käsikirjoituksen 10 minuutin johdantoluennon, 45 minuutin tulevaisuustyöpajan ja 5 minuutin palautteen ympärille.

Opetussuunnitelman muutosvalmiuteni tuli testattua

Yleensä 2x45 minuutin kestoiset lähiopetukset antavat mahdollisuuden syventää aiheen käsittelyä erilaisilla ryhmätyömenetelmillä unohtamatta erittäin tärkeää yhteenveto-keskustelua. Kun aikaa on vain tunti, pedagoginen käsikirjoitus on on tehtävä lähes minuutti-aikataululla, jotta aika ei livahda käsistä. Time management on oma lempparilapseni, mitä ylläpidän erityisesti leijahiihdon opettajan tehtävissä. Asiakkaan vapaa-aika on kullanarvoista ja sitä pitää kunnioittaa, siksipä tunnit alkavat ja päättyvät aina aikataulussa.

Porvoo Campuksen opettajaopiskelijana minulla on "vain" opiskelijaoikeudet opiskelijoiden oppimisalustalle Moodleen, mikä synnyttää riippuvuussuhteen kurssin vastuuopettajaan siinä vaiheessa, kun tarpeenani on viedä Moodleen opetuksessa käytettäviä aineistoja. Tästä syystä harmikseni ja omakseni kauhukseni opetukseen varatusta ajasta leikkaantui pois 15 minuuttia, kun ryhmätyössä käytettävää aineistoa vietiin oppimisalustalle. Olin tästä aluksi harmissani, sillä ennakkovalmistautumisella ja etunojapainotteisella aikataululla on tämänkaltaiset aikataulun pettämiset selätettävissä. Mutta tästä syntyikin lopulta oppimiskokemus, kun muutosvalmiuteni opetussuunnitelmaan tuli testattua!

Uudelleen aikataulutuksen ja ryhmätyön toteutustavan pienillä muutoksilla sain lopulta vedettyä tulevaisuustyöpajan lähes toivotun ajan sisällä, hieman vain lyhennettynä versiona. Muutokset aiheuttivat "vain" opetussisällön osittaista köyhtymistä, kun kaikkia suunniteltuja sisältöjä ei ehditty käsittelemään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta ei se mitään! Olen iloinen saatuani testattua oman kyvyn muuttaa käsikirjoitusta nopeasti - jes!

Tulevaisuustyöpajassa ennakoitiin matkailualan osaamistarpeita 

Tulevaisuustyöpajassa oppijat tutustuivat kaupallisesti sitoutumattoman jenkkiläisen Institute for Future - tutkimustoimiston vuonna 2011 laatimaan raporttiin, missä kuvaillaan kuuden ajurin pohjalta tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Oppijat muodostivat ryhmissä yhteisen käsityksen ajureista ja pohtivat niiden vaikutuksia matkailualan osaamistarpeisiin.

Aikataulupaineista johtuen päädyin hyödyntämään Todaysmeet-sovellusta ryhmätyön purussa, jotta sain ryhmien yhteenvedot vähän nopeammin ylöskirjattua osallistamalla opiskelijoita toimimaan kirjureina. Toimi!

Kolmen ryhmän (ryhmä1 älykoneet, ryhmä2 yhdistetty maailma, ryhmä3 pitkäikäisyys) ryhmätyön tulokset ovat nähtävillä todaysmeet.comissa kuukauden ajan, samassa dokkarissa on myös ryhmien arvio tunnin oppimistavoitteiden toteutumisesta: www.todaysmeet.com/porvoocampus4

torstai 13. helmikuuta 2014

Opeopiskelijoiden vuoden eka kokoontumisajo Porvoossa


Opeopintojen lähipäivät pidettiin tänään Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Porvoon toimipisteessä Porvoo Campuksella. Miksi? Koska meille opeopiskelijoille oli avartava kokemus kuulla, miten Porvoo Campuksella toteutetaan tutkivaa ja kehittävää oppimista ja kuinka hienosti tilasuunnittelulla voidaan tukea oppimista. Olen tosi iloinen, että saan tehdä opetusharjoitteluni nimenomaan Porvooseen, kiitos siitä kuuluu edelleen myös opeohjaajalleni Anulle, joka auttoi paikan hankinnassa! Työkaveri burnoutin partaalla - miten toimia? Lähipäivillä pyöri kolme opeopiskelijoiden suunnittelemaa ja vetämää yhteistoiminnallista työpajaa ja kukin opiskelija osallistui kahteen tavoitteena oppia uusia yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä ja myös työpajoissa käsiteltäviä aiheita. 

Aamupäivälla osallistuin opettajan jaksamista käsittelevään työpajaan, minkä tavoitteena oli löytää keinoja tukea työyhteisön jäsenenä kollegoiden työssäjaksamista. Tärkeä aihe!

Työpajassa aihetta käsiteltiin neljän eri casen kautta. Caseissa opettajalla oli burnoutin merkkejä ja pitkän poissaolon jälkeen töihin paluu edessä. Caset jaettiin ensin osallistujille läpiluettavaksi ja sen jälkeen caseja purettiin auki ensin pareittain ja sen jälkeen listattiin neljän hengen ryhmissä suosituslista keinoista tukea opettajaa stressin keskelllä ja poissaolon jälkeisen työhön paluun yhteydessä. Caset toimivat hyvin keskustelun starttaajana ja monella näytti olevan aitoja kokemuksia aiheista, mikä rikastutti keskustelua. Ryhmissä muodostetut suosituslistojen keinot olivat ehdottoman hyviä ja toimivia kokeiltavaksi tarpeen niin vaatiessa. Tässä eri ryhmätöistä koottu oma suosikkilistani keinoista tukea burnoutin oireista kärsivää opekollegaa:  1. Puutu asiaan muistaen tilannetajun tärkeys 
2. Puutu asiaan henkilölle sopivalla tavalla (suora keskustelu vai esimiehelle vinkkaus)
3. Osoita kiinnostusta työkaveria ja työkaverin työtaakkaa kohtaan 

Suosituslistausten jälkeen arviointiin työpajan toteuttamista ryhmäsadutus-menetelmää käyttäen. 
Sadutus oli minulle uusi tuttavuus kerätä palautetta ja se tuntui varteenotettavalta vaihtoehdolta kokeilla jatkossa sopivassa yhteydessä.Miten huomioida erilaisia oppijoita? Iltapäivän yhteistoiminnallisessa työpajassa käsiteltiin teemaa
erilaiset oppijat hattumetodin avulla. Eriväriset hatut edustavat erilaisia asenteita ja rooleja ja niiden kautta paneuduttiin käsittelemään aihetta eri näkökulmista. Itselle hattumetodi oli tuttu, mutta työpajassa käsiteltävä aihe erittäin kiinnostava. Mutta mitä tarkoittaa erilainen oppija? Työpajan alussa osallistujat johdateltiin aiheeseen osallistamalla osallistujat tekemään henkilökohtaiset havaintokanavatestit ja lukitestit, joiden kautta sain tietää, että olen kinesteettinen oppija, joka oppii parhaiten tekemisen ja tuntemisen kautta näköaistiin perustuvan ja auditiivisen eli kuuloaistiin perustuvan opetusmenetelmän sijaan. Molemmat työpajat olivat hyvin suunniteltuja ja antoivat uutta näkökulmaa työpajassa käsiteltyihin aiheisiin.  
Onnistunut päivä kerrassaan, oh. 

maanantai 10. helmikuuta 2014

Puolen päivän opintomatka Myynnin ammattitutkinnon valmennuksen pariin

Viime viikko vierähti oman opetusharjoittelun suunnittelun ja opetusharjoittelunäytteiden merkeissä Haaga-Helian Porvoon Campuksella ja tänään olikin virkistävää päästä seuraamaan jo työelämässä kiinni olevien nuorten aikuisten Myynnin ammattitutkintoon tähtävää valmennusta S-ryhmän omaan oppimiskeskukseen Jollas Instituuttiin.

Ammattitutkintoa suorittavat oppijat olivat kiinnittyneet työelämään päivittäistavarakauppoihin useamman eri alueosuuskaupan alueelle ja valmennuksessa loistikin kokemusten vaihdon kaunis kukka-asetelma. Asetelmasta teki täydellisen Jollaksen kouluttajan Mika Rouskun 23 vuoden työkokemus erilaisista päivittäistavarakaupan tehtävistä.

Päivän oppimishavainto

Mika mainitsi valmennuksen aikana puheessaan käsitteen hiljainen tieto. Kaikille tuttu käsite eiks niin?

Ei niin.

Toisin kuin itse olisin oivaltanut toimia, Mika päätti varmistaa oppijoilta, että he tietävät, mitä hiljainen tieto on.  Eivät tienneet tai ainakaan tuoneet sitä esille. Valmentajan osalta olikin siis huippuveto varmistaa käsitteen ymmärrys.

Havainto pisti minut säpsähtelemään. Kompastelin nimittäin itse viime viikon opetusharjoittelun yhteydessä käsiteviidakossa ja havahduin saatuani opiskelijoilta välittömän palautteen opetuksen päätteeksi: "Opetuksessa esiintyi mukavasti vieraita työelämäkäsitteitä".  Uusien käsitteiden opettaminen ei ollut opetukseni oppimistavoite, mutta niiden mukana olo opetuksessa oli rikastuttanut (vahingossa) oppijoiden maailmaa.

Säpsähtelen edelleen. Mietin pienessä mielessäni, että mitenköhän paljon puheessani esiintyy päivittäin termejä, mitkä menevät täysin ohi puhettani vastaanottavalta taholta. Varmasti paljon. Ja en nyt tarkoita mitään hienoja teoreettisia käsitteitä vaan omaa arkipuhettani.

"Eilen kun olin opettamassa kiteilyn alkeita, huomasin, että toista oppijaa jännitti ihan suunnattomasti..."

Että mitä olit tekemässä? Opettamassa kiteilyn alkeita? Mitä se on?

Niin just.

Kiitos Mika, että säpsäytit minua tänään kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota termien ja käsitteiden käyttöön ja varmistamaan, että ainakaan opetustilanteessa kohderyhmä ei putoa kärryiltä.

perjantai 7. helmikuuta 2014

Pystyvyyskokeessa

Tänään oli SE päivä, kun pystyvyyteni opetustyöhön oli arvion alla. Opettajakoulutukseen kuuluu siis noin 20 tuntia opetusharjoittelua, minkä tulee olla sisällöllisesti sellaista, että sen avulla voi monipuolisesti osoittaa ja kehittää omaa opetuksen suunnittelu-, opetus- ja arviointiosaamistaan. Mitä enemmän seuraajia saa seuraamaan omaa opetustaan, sitä enemmän itse oppii. Yhdellä kerralla opetusta seuraa opekorkeakoulun oma ohjaaja ja tänään oli SE päivä.

Näkökulmaa matkailun verkkopalveluiden konseptointiin 

Suunnittelemani ja pitämäni valmennustunnin tavoitteena oli tunnistaa matkailun verkkopalvelun kehittämistä ohjaavia tekijöitä asiakkuuksien kehittämisen näkökulmasta. Oppitunnin yhteys matkailun koulutusohjelman myynnin ja matkailupalveluiden opintojakson oppimistavoitteisiin oli selkeä ja perusteltu. Oppijat olivat Matkailun koulutusohjelman toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka janosivat työelämäkokemuksia ja -näkemyksiä.

Haasteenani oli rakentaa osittain uutta näkökulmaa ja isompaa kokonaisuutta kuvaava tietopaketti ja auttaa oppijoita omaksumaan asia tunnissa. Time managementin näkökulmasta onnistuin tehtävässä mainiosti, olen tosi tosi iloinen tästä. Ajan hallinta on ihan mielettömän tärkeä asia osana opetusta, mutta elämässä yleensäkin! Uskon, että leijahiihtokurssien vetovastuu on kehittänyt entisestään time managementtiäni ja siitä on nyt sitten hyötyä myös ammatillisten aineiden opetushommissa, ihan mahtavaa!

Mitä kehittämiskohteisiin tulee, olisin voinut panostaa luennon suunnitteluun hitusen verran enemmän varmistaakseni oppimistavoitteen toteutumisen. Molemmilta opetustani seuranneilta opetuksen ammatillaisilta Anu Moisiolta ja Anne Kopatzilta sain kehitysvinkkinä lisätä jatkossa kuvaa/piirrosta luennon kylkeen. Lisäksi Anulta saamani palautteen mukaan voisin myös jatkossa käyttää opetustilaa hyväkseni ja puhua osittain etuosassa seisomisen sijaan myös takaosassa, mikä pitää kuulijat mukavassa vireessä. Kuulostaa kivalta myös opettamisen näkökulmasta.

Onnistuin time managementin lisäksi herättämään kuulijoiden kiinnostuksen aiheeseen johdattelemaan valmennustunnin teemaan osallistavalla kyselyllä alussa. Oppijoilta saaman palautteen mukaan valmennustunnin yksi kiinnostavimmista asioista oli oppia työelämässä käytettäviä termejä, joita viljelin läpi esityksen. Ryhmätyötä oppijat pitivät sopivan lyhyenä, mutta kertoivat oppineensa sen avulla kiinnittämään paremmin huomiota verkkopalveluiden kehittämistä ohjaaviin tekijöihin.

Yllätyin iloisesti saamastani rakentavasta palautteesta littyen oppijoiden kehumiseen ja kannustamiseen. Opekorkean Anu oli kiinnittänyt huomiota mm. tapaani puhutella oppijoita tyyliin "hei konkarit" ja oli kiva kuulla tälläinen havainto, sillä en olisi siihen itse kiinnittänyt jälkikäteen niin paljon huomiota. Oppijoiden luontainen kannustaminen ja kehuminen on saanut alkunsa myös ulkoilmalajin valmennuksesta, sillä siinä kannustamisella on ihan älyttömän iso merkitys oppimistavoitteen saavuttamisessa.

Kiitos opekorkean ohjaajalleni Anulle,  Porvoo Campuksen Annelle ja matkailun koulutusohjelman ykkös- ja kakkosvuosikurssin opiskelijoille tämän päivän opetusharjoittelukokemuksesta ja rakentavista palautteista!Matkalla matkailun asiantuntijaksi -valmennustuntia vetämässä

Aamulla pääsin pitämään Matkalla matkailun asiantuntijaksi - valmennustunnin (1,5h) ykkösvuosikurssin opiskelijoille. Valmennuksen tavoitteena oli tarkastella matkailualalla tapahtuneita ilmiöitä ja niiden vaikutuksia matkailualan työtehtäviin, lisätä ymmärrystä työelämän vaatimuksiin,
saada näkemyksiä erilaisista alan työmahdollisuuksista ja vinkkejä oman osaamisen kehittämiseen.

Paikalle saapui lähemmäs kaikki 50 vuosikurssin opiskelijaa ja fiilis oli huikea kahdestakin syystä: opiskelijat olivat juuri opintonsa aloittaneita, vain kolmen viikon kokemuksen omaavia Porvoon Campuslaisia täynnä intoa ja energiaa. Toisekseen omasta Porvoon opintojen startista on ehtinyt kulua peräti 16 vuotta! Ajatelkaa - olen ollut noissa samoissa opintojen aloituksen fiiliksissä Porvoossa 16 vuotta sitten. Mihin tämä aika lentää, enksmä vasta ollut 16 vuotias nuorukainen??

Missä onnistuin? 

Onnistuin rakentamaan valmennuksesta kohderyhmää kiinnostavan kokonaisuuden keskittyen nostamaan esiin urapolkuni aikana kohtaamiani matkailualan erilaisia ilmiöitä kiinnostavalla tavalla välttäen painottamasta vain omia kokemuksiani ja tehtävänkuvia (olisi ollut ehkä helpoin tie). Onnistuin myös mielestäni pitämään suht pitkän luennon melko vuorovaikutteisena keskustellen, kuunnellen ja ryhmätyön keinoin, käytössä oli kahteen otteeseen todaysmeet.com - sovellus. Todaysmeet-sovellus oli oiva keino osallistaa iso ryhmä kiinnostavalla tavalla, selvitimme mm. sovellusta hyödyntäen, eroaako nuorten matkailijoiden tarpeet vanhempien matkailijoiden tarpeista saadaksemme käsityksen, kannattaako iän perusteella segmentoida asiakkaita tänä päivänä vai ei. No ei kannata, taustalla oleva tarve on ratkaiseva ja aurinkolomailu esimerkkinä kiinnostaa yleisellä tasolla niin nuoria kuin senioreitakin.

Tutustuimme myös ryhmän kanssa yhdessä kahteen ajan hengen mukaiseen matkailun kohdemarkkinointivideoon (Lappi ja Helsinki) , joissa molemmissa kohdetta markkinoi ja suosittelee aidot, paikalliset ihmiset, ei videon takana olevat yritykset. Oppijat suunnittelivat myös itse Helsingin kaupungin markkinointivideolle juonen.

Mitä olisin voinut tehdä toisin? 

No ainakin ryhmätyön olisin voinut ohjata tehtäväksi erilaisilla tehtävillä, nyt kaikki noin 5 ryhmää ideoivat samaa asiaa eikä lopputuotoksen esittely ehkä antanut niin paljon oppijoille. Jonkun verran hiplasin mielestäni liikaa myös konetta ja videolinkkejä, linkit voisi järjestellä paremmin ettei se vie sekuntiakaan aikaa opetukselta. Opetusta seuraamassa ollut kurssin vastuuope Niina Moilanen huomasi myös minun toistavan JES-sanaa, mikä voi ärsyyttää oppijoita ja viedä huomiota toissijaiseen asiaan.

"Tosi pirtsakka luento. ihan heräsin tässä"

Heti luennon jälkeen kerätty oppijoiden palaute oli sydäntä lämmittävää. Tästäkin opin: jos haluaisin enemmän rakentavaa palautetta tai kehityskohteita, palaute kannattaisi kerätä vähän myöhemmin, jotta oppijat olisivat tipahtaneet pois luennon lopun "flow-tilasta", mihin päästään kun tiedetään, että luento on loppumaisillaan. Tämän opin opekorkean ohjaaja Anulta, kiitos vinkistä!

Oppijoiden palaute on luettavissa kuukauden ajan osoitteessa todaysmeet.com/porvoocampus1.

Sain myös mukavan kommentin twitter-statukseeni "Tulikoetta kohti", kun eräs valmennustunnilla mukana ollut oppija kommentoi statusta seuraavasti: "Tulikoe läpi, ainakin luennolla olleen opiskelijan silmin. #success

Ooohhh......:)