tiistai 17. joulukuuta 2013

Pohdintaa verkossa toteutetusta yhteistoiminnallisesta työpajasta

Osallistuin joulukuun alussa verkossa toteutettuun yhteistoiminnalliseen työpajaan, minkä teemana oli opintojen keskeyttäminen.

Toteutustekniikasta
Työpaja toteutettiin wikispacessa, mikä sopi mainiosti alustaksi osallistujan näkökulmasta. Keskusteluosioiden rakenne oli luotu selkeäksi wikiin ja keskusteluihin liittyvä taustatieto oli tuotu hyvin esiin aktivoimaan keskustelua.

Keskusteluihin osallistumisesta ja caseista
Keskusteluosiot oli jaettu yhdeksään eri caseen. Osallistuin itse kahteen osioon keskustellen ja muihin lähinnä tutustuin ja koitin ponnistella itseäni keskusteluun onnistumatta osioiden teemojen ollessa minulle joko liian vieraita tai mielenkiinnottomia esimerkkinä päihdeongelmaiset opiskelijat ja rikosrekisterin omaavat opiskelijat. En halua siis mitenkään vähätellä caseja vaan koin, että minulta puuttui kosketuspinta niihin. Minua lähinnä olevissa keskusteluosioissa pohdittiin keinoja ehkäistä opintojen keskeytyminen, kun opiskelija kokee ettei kuulu joukkoon ja kun opiskelija hakeutuu opiskelemaan väliaikaisesti oppilaitokseen odottaessaan pääsyä toiseen kouluun.

Miten odotuksiini vastattiin
Työpajassa käytiin odotusteni mukaisesti keskustelua, mutta olisin kaivannut ehkä vähän enemmän vetäjiltä aktiivisempaa keskustelun herättelyä. Tai no, osassa keskusteluteemoissa vetäjä oli aktiivisempi kuin toisissa. Ilmeisesti vetäjät olivat jakaneet vastuualueet etukäteen.

Mitä jäi käteen verkkotyöpajasta
Sain uutta tietoa ja ajateltavaa verkkotyöpajasta, mikä on minusta äärimmäisen hieno homma! Antoisinta oli työpajaan osallistuneiden käytännön kokemukset ja erilaiset käytännön caset opintojen keskeyttämiseen liittyen.

Hyvä!
Annan työpajalle arvosanaksi "hyvä" työpajan vetäjien tarjoamalla asteikolla erinomainen, hyvä, keskinkertainen, tyydyttävä, huono.

Odotan mielenkiinnolla seuraavaa tammikuun työpajaa, sillä tämä työpaja oli ensimmäinen laatuaan minulle. 

Mihin asioihin sinä kiinnität huomiota opetusta seuratessasi?

Kävin tekemässä ensimmäiset opetusseurannat marraskuussa Metropolian ammattikorkeakoulussa. Jatkan opetuksen seurantaa alkuvuodesta ja nyt haluaisinkin varmistua, että mitä osa-alueita voisin lisätä seuranta-arviointiini.

Kävimme juuri seurattavani kanssa Hangoutissa palautekeskustelun, mikä meni hyvin. Seurattavana ollut koki, ettei seurannan alla olleista osa-alueista puuttunut mitään toimittamassani  palauteraportissa, mutta mitä mieltä sinä olet? Mihin asioihin kiinnittäisit ja kiinnität itse huomiota opetuksen seurannassa?

Alla nyt seurannan alla olevat osa-alueet ja niihin kirjattuna plussat ja kehitettävät asiat: 

Kokonaisuus: 
tavoitteet opintojaksolle ja lähiopetustunnille, pedagogiset työskentelytavat

Osa-alueet: 

Alkubriiffaus
Päivän opetuksen tavoitteen esittely
Opiskelijoiden motivointi
Tilan käyttö
Ajan käyttö
Opetussuunnitelman muutosvalmius
Tunnelma
Opiskelijoiden aktivointi
Rytmitys
Opiskelijoiden palautteeseen reagointi
Erilaisten oppijoiden huomioiminen
tiistai 10. joulukuuta 2013

Luento: Ammatillinen opettaja kohtaamisten koukeroissa


Kuuntelin juuri Leena Nuutilan 28.11.2013 pitämän verkkoluennon "Ammatillinen opettaja kohtaamisten koukeroissa - Kimppaverstaassa näkökulmia ja vinkkejä opettajan arkeen."

Oppilaan ja oppilaitoksen kohtaamisen puheeksi ottaminen osana luentoa oli kiinnostavaa. On totta, että  opettaja vaikuttaa monella tapaa sekä persoonana että oppilaitoksen arvojen ja asenteiden edustajana. Erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa kuten koulun aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä kohtaamiset ovat mieleenjääviä. Mutta yhtä lailla opettajalla on oppilaitoksen edustajana vastuullinen rooli sitouttaa opiskelijoita opintoihin, auttaa opiskelumotivaation ylläpitämisessä ja kannustaa oppimisen taitojen ja työelämäntaitojen kehittämisessä. Kohtaamiset ovat myös oppilaan ohjausta.

Kun opettaja ei halua kohdata..
Omassa mielessäni on edelleen useamman vuoden takaa Lapin yliopiston yhden markkinoinnin opettajan tapa kohdata oppilaansa luennolla. Hän vältti kaikin keinoin kohtaamista. Luennot olivat opettajan yksinpuhelua opettajan istuessa tuolilla piirtoheittimen vieressä, missä hän luki kalvoilta tekstiä odottaen opiskelijoita kirjoittamaan asiat ylös. Katsekontaktia oli vaikea saada puhumattakaan vuoropuhelusta. Huh!

Nuutila kertoi, että oppilaitoksissa olisi äärimmäisen tärkeä puhua auki opettajien näkemyksistä erityisohjausta kohtaan ja hakea yhteistä näkemystä. Tässä kohden jäin miettimään, miten paljon oppilaitoksissa ylipäätään pyritään hakemaan käytännössä yhteistä näkemystä ohjausta kohtaan, puhumattakaan erityisohjauksesta?

Mikä SORA?
Ammatillista erityisopetusta koskevasta lainsäädännöstä mieleeni jäi SORA, mihin törmäsin muutama päivä takaperin opeopintoihin liittyvässä ryhmä j.tatti@into.fi:n järjestämässä yhteiskehittelyn työpajassa. Työpajassa ei selitetty SORAA vaan oletettiin, että kaikki tietävät, mistä on kyse. No nyt mäkin tiedän. SORA-laki astui voimaan 1.1.2012 ja lakimuutoksilla pyritään lisäämään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Erityisesti pyritään parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

Mikä HOJKS?

Ennen luentoa HOPS oli tuttu käsite, mutta HOJSK ei. HOPS siis kuvaa, mitä opiskelija opiskelee. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, sen sijaan kuvaa, miten opetus järjestetään ja miten opintoja tuetaan. Opettajana mun on kyettävä sovittamaan HOJKS osaksi HOPSia eikä unohtaa toista. 

 

Erityisopetuksen kehittämishaasteita, tulevaisuuden näkymiä ja visioita 

Luennoitsijalla oli taustallaan vahva ammattiosaaminen ja monipuolinen opettajakokemus erityisopettamisen osalta. Olisin kaivannut luennolle enemmän arjen esimerkkejä erityisesti erityisopetuksen lainsäädäntöön ja opetuksen yksilöllistämiseen liittyen. Millaisia erilaisia oppimisympäristöjä on käytetty erityisopetukseen? Luennoitsija mainitsi Second Lifen käytön, mistä oppilaat tykkäävät. Mutta millaisia kokemuksia niistä on? Millaisilla erilaisilla tavoilla työn kautta oppimista voi edistää? Luennoitsijan mukaan tapoja on ihan varmasti monia ja tästä tulisi keskustella. 

Loppukeskustelu olikin antoisa mm. erityisoppilaitoksessa opena työskentelevän Peten jakaessa kokemuksiaan arjesta.

Peten kokemuksia kuunneltuani tuntuu entistä tärkeämmältä, että sekä erityisopetuksen ja ns. ”normaali”opetuksen tavoitteet tulisi olla entistä enemmän yksilöityjä. Tärkeää on myös tutustua oppilaiden taustoihin ja tavoitteisiin entistä paremmin.

Opettajina meidän tulee kysyä seuraava kysymys itseltämme ja koittaa yrittää myös vastata siihen: Kun opiskelija ei opi, osaanko kokeilla uutta tapaa?

keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Kolme rautaa tulessa

Olen saattanut kolme rautaa liekkeihin marraskuun lopulla ja niiden on tarkoitus roihuta koko joulukuun tammikuun puolelle asti. Kolme liekeissä olevaa rautaa ovat kehittämistyöhön liittyvä kirjallisuus, yhteistoiminnallinen verkkotyöpaja ja opetusharjoitteluun liittyvä kirjallisuus. Tekeminen sivuaa neljää eri opeopintoihin kuuluuvaa kurssikokonaisuutta, hauskaa!

Kehittämistyöhön liittyvään kirjallisuuteen tutustuminen
Oppimisen ja opettajan työn tutkimista ja kehittämistä käsittelevä kehittämistyöni aihe liittyy asiakkuuksien kehittämiseen ja asiakaskokemusten johtamiseen. Olen löytänyt käsiini muutamia hyvältä vaikuttavia ja suht uusia aihepiiriä käsitteleviä kirjoja, joita työstän parhaillani.  Tässä luvun alla olevat opukset:  Asiakkaan matkassa, tuotekeskeisyydestä symbioosistrategiaan 2013,  Asiakaskokemus - palvelubisneksestä kokemusbisnekseen 2011,  CRM ja muutoksen tuska - asiakkuudet haltuun 2010, Johdata asiakkaasi verkkoon - opas koukuttavan sisältöstrategian luomiseen 2013.

Mitä sinä suosittelet lisättäväksi lukulistalle?

Yhteistoiminnalliseen verkkotyöpajaan osallistuminen
Osana opeopintoja osallistun vähintään kahteen verkossa toteuttavaan työpajaan. Ensimmäinen työpaja on käynnistynyt ja aiheena on opintojen keskeyttäminen. Työpaja kestää joulukuun puoleen väliin.

Opetusharjoitteluun liittyvään kirjallisuuteen tutustuminen 
Tammikuussa on tarkoitus aloittaa opetusharjoittelu. Joulukuussa työmaalleni kuuluukiin tutustua opetusharjoittelua tukevaan kirjallisuuteen.

Joulukuussa työmaallani roihuaa siis erityisesti kirjojen lukeminen ja mikäpä sen ihanampaa puuhaa!